Hacked by Mr_Entity Понуди – Solar PV System

OFF-Grid System (1 KWP)

Опрема што следува:

 • Соларни панели / 4 x 250 W
 • Контролер 
 • Каблирање + монтажа 
 • Метална конструкција (опционално)
 • Инвертер / 1 KW 
 • Батерии 3 КW  / Гел технологија
 

Цена:  1400 EU

ON-Grid System (1 KWP)

Опрема што следува:

 • Соларни панели / 4 x 250 W 
 • Каблирање + монтажа
 • Метална конструкција (опционално)
 • Инвертер / 1 KW 
 

 

Цена:  800 EUR

Hybrid System (1 KWP)

Опрема што следува:

 • Соларни панели / 4 x 250 W 
 • Каблирање + монтажа 
 • Метална конструкција (опционално)
 • Инвертер / 1 KW 
 • Батерии / 2 КW капацитет / Гел технологија
 

Цена:  1200 EUR

Сертификација

Локација